י. סופיות

. 10 בהקשר זה חייבים אנו להידרש גם לעניין סופיותו של האדם . נושא זה נידון בםפרות הפילוסופיה של זמננו , ונותני הטון בדיון זה היו היידגר והללו שנמשכו אחריו אם במעט ואם בהרבה . תחילה עלינו לקבוע מהי הכוונה בדיבור על סופיותו של האדם . המובן הפשוט של הסופיות היא המוגבלות שבחלל , או של המשך שבתוך הזמן , המוגבלות שבמספר או שבכושר העשייה . משמעות פשוטה זו של הסופיות מצויר . גם בפירושים הפילוסופיים המעודנ . י , 0 בשעה שהם מטעימים את העובדה , שהאדם הוא יצור סופי כיוון שהוא הולד לקראת המוות' ועם זה הם מוסיפים שםופיותו של האדם היא בכך שהוא יודע שהוא הולד לקראת המוות . לפיכך מציאותו הממשית של האדם היא חריגה מתמדת מן הקיים ועם זה הליכה מתמדת אל הקץ . אבל דומה שחובה עלינו להוציא את הדיון על סופיותו של האדם מן הספי רה או האטמוספירה הרומאנטית שבתוכה הוא שרוי . בספרות שהעלהתה דיון זה יש מצד אחד ראייה נכונה של אלו מן הסגולות , ומצד אחר צלילים של 'יגון העולם' הנמזגים לתוך הראייה של העובדות . לפיכך נציין , שםופיותו של האדם ניכרת קודם כל בכך שתודעתו תלויה במה שמזדמן לו מן העולם . סופיותו טבועה אפוא בעצם טי...  אל הספר
מוסד ביאליק