ה. עוצמות וטבע האדם

. 8 סיכום זר . מחזיר אותנו לנקודת המוצא של דיוננו ולהבחנה המשולשת : תודעה' ניסיון' רוח . עולה השאלה : מהו היחס בין סגולות האדם שעסקנו בפי רוטן , ובין שלושה יסודות ( או שלוש עוצמות ) אלו ? דומה שהתשובה היא כך : הסגולות המיוחדות של האדם מותנות בשלושת היסודות' תודעה , ניסיון ורוח , שהן מגשימות אותם . מציאותו של האדם מתרחשת באמצעות התודעה בין הניסיון מצד אחד ובין הרוח מצד שני . היא מתרחשת באמצעות התודעה' מפני שהתודעה היא תנאי שאי אפשר בלעדיו במגע של האדם עם העולם הסובב אותו , אותו מגע מיוחד המציין את האדם . התודעה היא תנאי לאותה ההיענות שהאדם נענה לניסיונו . לפיכך נקודת הציר של הסגולות האנושיות היא היחס הדינאמי שבין היסודות תודעה' ניסיון ורוח . השאלה העומדת בפני האדם היא זו : באיזו מידה הוא מעביר מן הרוח אל הניסיון , ובאיזו מידה הוא מעלה את ניסיונו ומפרשו לפי הרמה של הרוח . התודעה יוצרת ומקיימת יחם דינאמי 1 ה , והיא מגשימה או מסוגלת להגשים בתוך ההיתקלות עם העולם' כלומר בתוך ההיתקלות שבניסיון , את התביעות הנובעות מן הרוח . יחס זה הוא יחס דינאמי , הואיל וכל אחד משלושת היסודות שריר וקיים . ל...  אל הספר
מוסד ביאליק