ז. הכוחניות והיחידות

. 7 ראינו שאחת הסגולות של המין האנושי היא ההיסטוריות , כלומר התהליך של השתנות בזמן וההבחנה בתהליך זה . כשנתבונן בתופעה זו של ההיסטוריות של המין האנושי נובל לומר , שהמצב כמו שהוא , היינו המצב שכבר התהווה , אינו ממצה את מציאותו של האדם , בין בחינת מעמד המין בתור כלל , בין בחינת היחידה הביולוגית . ההיסטוריות של המציאות האנושית אינה פורצת כמובן את המסגרת הביולוגית הנתונה למציאות זו ; אבל היא מוסיפה בתוך המסגרת הביולוגית שכבות קיום שאינן ביולוגיות בלבד . מכאן שההיםטוריות יוצרת מעין מציאות שלמה , שאפשר לקרוא לה בהסתייגות בשם 'חיים היסטוריים , ' בנוסף על החיים במובן הביולוגי והמדויק של מושג זה . אפילו הלשון עדיין אפשר להבין אותה כאמצעי , ואילו ההיסטוריות נעשית מישור של מציאות שנתקלים בה , אבל אין משתמשים בה . המסקנה לגבי המשך דיוננו מן העובדה של ההיסטוריה היא , שבשום שלב אין המציאות האנושית מופיעה בסיכומה המלא . לא זו בלבד שמציאות זו עודפת על הסביבה , אלא היא תמיד עולם שבדרך , מציאות שבכוח , שאינה מתמצית גשלימות ואינה נעשית , אף אי אפשר שתיעשה , מציאות שבפועל לחלוטין . ההיסטוריות מבליטה את ה...  אל הספר
מוסד ביאליק