ו. תולדה

. 6 נוכל לסכם את דיוננו על הכלים , סיכום שיהא בו כדי להצעיד אותנו הלאה , ולומר : ( א ) בכלים מתגלה עוצמת ההמצאה של האדם ; ( ב ) המצאה זו עצמה היא בבחינת המשך לכוחו של האדם להינתק מן הבלתי אמצעי וליצור תוספת על מה שיש משכבר % ( ג ) הכלים הם תוספת של מציאות בתוך החלל , או הם שכבה של מציאות חדשה , הממלאת את החלל . אם נפנה עתה מן החלל אל הזמן , נהיה רשאים לומר , כי מגולה אנושית מיוחדת מתגלה בעוצמתו ההיסטורית של האדם . הכלים בחלל וההיסטוריה בזמן הם שני תחומים של המציאות האנושית בחינת מציאות שנוצרה על ידי האדם עצמו . אף על פי כן עלינו לציין הבדל מכריע בין מציאות הנוצרת בחלל ובין מציאות הנוצרת בזמן . כדי ליצור את המציאות שבחלל משתמש האדם בחומרים הנתונים לו , הנמצאים בחלל , והוא מתקין אותם כאמצעים בשבילו . כדרך שאנו מוצאים בטכניקה בכל שלביה , שהיא משתמשת בחומרים הנתונים , או מצרפת חומרים נתונים ויוצרת מהם חומר חדש . ואילו המציאות הנוצרת בזמן אין בה שימוש בחומרים נתונים , כיוון שחומרים כאלה אינם בנמצא . במובן מסוים נוכל אפוא לומר , שהמציאות ההיסטורית מראה על שלב גבוה יותר של הינתקות מן העובדות ...  אל הספר
מוסד ביאליק