ה. כלים

. 5 מתוך הדיון בתופעות של הלשון והלמידה נמצאנו למדים , שהאדם מוצא באמצעותם אל מעבר לגבולותיו האישיים הצרים ומשוכן בתחום שהוא רחב ממנו . בלשון נעשה צעד זה של חריגה כאילו ממילא , שהרי האדם נולד לתוך הלשון , ואילו בלמידה נעשה צעד זד . במכוון . אם נתבונן עתה במישור אחר של המציאות האנושית , הוא מישור הכלים שהאדם משתמש בהם והאמצאות שהוא ממציא , נהיה חייבים לומר תחילה שהצעד לקראת יצירת כלים כבר נעשה בלשון . הלשון באה במקום הפגישה הבלתי אמצעית והבלתי מבוטאת שבין האדם ובין העולם , משום שהלשון אף כי היא מקשרת את האדם והעולם הריהי משמשת גם מחיצה המפרידה ביניהם . בלשון מוצב האדם בתחום שאינו בלתי אמצעי בשבילו , כלומר בלשון עומד האדם בתחומם של האמצעים . עתה משאנו באים לדון בכלים , חובר . עלינו לזכור שאף הם אינם אלא אמצעים . האדם הוא יצור היוצר לעצמו כלים , ופגישתו עם העולם היא בסיוע כלים אלה . בעל החיים אין הכלים המשמשים אותו אלא חלקים מגופו כגון הרגל או המקור , ואילו האדם אף מתקין לו כלים , ובכך באה לידי גילוי הסגולה היסודית שלו להשתחרר מן הנתון , ובמקרה שלפנינו להשתחרר מן הגופני שלו עצמו . האדם נ...  אל הספר
מוסד ביאליק