ד. לשון ולימוד

. 4 עד כה נסבו דברינו על אלו מםימני ההיכר של התחום האנושי מבחינתו הביולוגית . בעקבות המימצאים של המחקר הביולוגי בזמננו השתדלנו להראות , שהתחום הביולוגי של האדם אינו ביולוגי בלבה אלא משוקע בתוך העולם האנושי ומעוצב על ידי סימני ההיכר שלו , שאינם ביולוגיים בלבד , נמצא , התחום הביולוגי שהוא מבחינה מסוימת משותף לאדם ולשאר בעלי החיים , מעוצב במין האנושי על ידי כוחות שהם מיוחדים לאדם בלבד . ועתה אנו באים לעיין בתחום אחר שאינו ביולוגי , היינו תחום הלשון והלמידה , וגם כאן נעמוד על אילו מסגולות האדם . יתברר שיש קשר בין ההינתקות של האדם מן העובדות הנתונות ובין קיומה של הלשון . הלשון ממלאת כלפי האדם שני תפקידים עיקריים : ( א ) בה הוא מבטא את עצמו , את רגשותיו , רציותיו ומחשבותיו ; ( ב ) בה הוא מבטא גם מה שאינו הוא עצמו , מה שהוא מתאר , או מסביר , או מתכוון אליו . הצד המשותף לשני צדדים אלו שבמהות הלשון הוא בכך , שנוצר כאן תהום חדש שאינו זהה לא עם מה שהיחיד מבטא מתוכו ולא עם מה שהיחיד דן עליו בחינת אובייקט . תחום שלישי זה , שאינו תחומו של היחיד ולא תחומו של האובייקט , הוא שמאפשר את המגע ומשא בין אדם...  אל הספר
מוסד ביאליק