ג. ההינתקות

. 2 עתה עלינו לבדוק , אם מצויות בפועל ממש תכונות אנושיות , המורות על היקבעות זו על ידי הבחינות הפילוסופיות ; כלומר אם מצוי בתוך התחום הניסיוני היחס בין העובדה ובין העיקרון הפילוסופי . וכן עלינו לשאול , א 5 נוכל למ צוא בשפע התכונות של המציאות האנושית עיקרון מאחד , ואם זה יש לו שיי כות לבחינות הפילוסופיות שהן נקודת המוצא של דיוננו . החקר הפסיכולוגי והביולוגי של ימינו ישמש לנו מורה דרך בעניין זה , אף כי נפרש את המימצ אים שלו לפי הכיוון של דיוננו . התכונה הראשונה המציינת את הקיום האנושי העובדתי מתגלית במפנה המבוטא על ידי התודעה , היינו בהינתקות מן העובדות . מוטב לכנות תכונה זו 'הינתקות' ולא 'הפשטה , ' משום שלכינוי 'הפשטה' יש משמעות מצומצמת ומוגבלת , בייחוד כשהוא בא בניגוד לקינקרטיות ; לפיכך נשתמש בציון השלילי של הינתקות , המורה על כיוון . תכונה זו או עוצמת הינתקות זו תהיה בדיוננו צבת ראשונה להעלאת התכונות המציינות את הקיום האנושי . תכונת ההינתקות מן העובדות האופפות את האדם באה לידי גילוי בכך , שהאדם אינו צמוד רק למה שנתון לו ואף אינו צמוד למציאות הביולוגית שלו , אלא הוא יוצר לעצמו תתומי...  אל הספר
מוסד ביאליק