ט. הפירוש הדתי

. 10 אבל עד שאנו באים לדון בסגולות האדם , עלינו להידרש לעניין הדת בהערה אחת . לא נבוא לדון בדתות ההיסטוריות השונות , אלא בכיוון של התו דעה הדתית בכללותה בזיקה לניתוחנו זה . יש מקום להעמיד על מקומה של התפיסה הדתית בשני עניינים האהוזים בנושא דיוננו : ( א ) אנו חוזרים ומדגישים את אופיר . המיוחד של התודעה ואת השונות שבינה לבין המציאות , וכן אנו חוזרים ואומרים שעובדת התודעה מסמנת את המשבר שבמציאות הכוללת , משום שהתודעה היא חידוש . הדת עשויה להציע פתרון לשאלה , שאפשר לנסחה בהקשר זה כך : מניין התודעה ? כיצד אפשר שהמציאות אינה בעלת גוון אחד , אלא שבנוסף למושאים יש עוד מציאות , שאף על פי שהיא חלק מן המציאות בכללותה , אף על פי כן היא שונה ממנה באופיי ! כיוון שאינה אובייקט אלא דווקא התכוונות לאובייקטים ? על שאלה זו משיבה הדת , או על כל פנים מגמה מסוימת בדת , בעזרת האמצעי המושגי שבידה , כלומר בעזרת מושג הבריאה , או בעזרת הרעיון של צלם אלוהים ושל ראיית התודעה כחלק אלוה ממעל . התודעה מציינת , לפי הסבר כזה , סוג מציאות לעצמו , כיוון שהיא נבראת במיוחד ובריאה זו מציבה אותה במעמדה הםוגי והסגולי . רעיון...  אל הספר
מוסד ביאליק