ח. עקרונות ודחפים

. 9 בין הניסיונות השונים לבטל את עמידתה העצמאית של הרוח בחינת פעילות של עקרונות בולט בתקופתנו הניסיון הפםיכולוגיםטי , שנציגו המובהק ביותר בתחום שאנו עוסקים בו הוא יונג . יונג משתמש במונחים פילוסופיים , וביניהם גם במונח 'הרוח / ועל כן יש צורך לסייג את הפירוש של הרוח כפעי לות של עקרונות מן הפירוש הפםיכ 1 ל 1 גיםטי לרוח שהציע יונג . אומנם מודד יונג , כי איו הוא ידיד של הנמקות פילוסופיות הנהנות מן הסיבוכים שהן עצמן המציאום / r אבל הודאה זו כביכול של בעל דין אינה משקפת את שיטת יונג כהוויתה , וודאי שאינה מעידה על הבנה של טיב ההנמקה הפילוסופית , שאינה ממציאה סיבוכים אלא מבררת סיבוכים שישנם , ומכל מקום אינה סבורה כי פישוט יתר של סיבוכים הוא בגדר של הימנעות מהם . בשני מובנים מנסה יונג להידרש למושג הרוח : ( א ) הוא מנסה לקבוע את מקומה של הרוח בתורת כוח יוצר בתת התודעה הקולקטיבית ( המושג היסודי של תפיסתו , ( הואיל והוא סבור שהכוחות היוצרים העיקריים שרויים בתוך תת התודעה הקולקטיבית ( שם נוצרים הלשון , המיתוס , הדת , השירה וכוי ) ? ( ב ) כיוון שהרוח שרויה בתת תודעה זו , טוען יונג שהרוח היא כוח יצר...  אל הספר
מוסד ביאליק