ז. פעילות אמנותית

. 8 במקום זה מן הראוי לומר דברים מועטים על הפעילות האמנותית . טיבה של הפעילות האמנותית הוא בכך , שהיא מבקשת ליצור בתוקף עמידתו של האדם כסובייקט בעל תודעה תחום של מושאים , שאינו זהה עם תחום הנתונים שהתודעה העיונית , או ההכרה , מכוונים אליהם . הפעילות האמנותית היא כמו הפעילות המוסרית יצירה של תחום חדש , אבל היא שונה מן הפעילות המוסרית במה שאינה יצירה של יחסים אלא היא יצירה של אובייקטים , שהרי הפעילות האמנותית מתגבשת במפעלי אמנות שיש להם מעמד אובייקטיבי . מצד זה קרובה הפעילות האמנותית לפעילות ההכרתית , מפני שזו כמו זו עניין להם באובייקטים , אלא שהפעילות ההכרתית עניינה באובייקטים נתונים , ואילו הפ עילות האמנותית עניינה באובייקטים נוצרים . בדברים אלו לא נתכוונו לומר , שהפעילות האמנותית היא מעין תרכובת של שני מיני הפעילות האחרים . לא ביקשנו אלא להדגיש , כי גם הפעילות האמנותית כיצירה של אובייקט תלויה בעמידתם של יצורים בעלי תודעה , שהרי באין בעלי תודעה אין מעמד של אובייקטים , לא של אובייקטים נתונים ולא של אובייקטים נוצרים . כשאנו אומרים שהיפה הוא העיקרון של הפעילות האמנותית , הרינו רוצים לומר...  אל הספר
מוסד ביאליק