ד. עקרונות ותודעה

. 5 בכל הדברים שהעלינו , דיברנו על גילוייהם של העקרונות , ועדיין לא עסקנו בטיבם של העקרונות עצמם ולא השבנו על השאלה כיצד הם קיימים או כיצד הם למעשה . נוכל לנסח את שאלתנו כך : הפעילות של העקרונות מתגלית ומשתקפת בהיענות להם , אם בהיענות של קבלת עול ( עקרון האמת ) ואם בהיענות של יצירת תחומים ( מוסדות ומפעלי אמנות . ( אבל מניין לנו שהיענות זו היא היענות לעקרונות , כלומר מניין שיש לנו כאן זיקה בין התודעה לבין מה שמדריך אותה 1 שמא אין ההיענות אלא עובדה אחרונה ממקורות התודעה בלבד 1 אם נהיה רשאים לומר שההיענות היא ממקורות התודעה בלבד , כי אז נגיע למסקנה שמישור של רוח אינו בנמצא והתודעה היא מישור אחרון , כלומר שהמציאות יש בה טבע מכאן ותודעה מכאן , בלי שהתודעה עצמה תהיה חול יית"ביניים בין הרוח ובין הטבע . אבל אם יתברר לנו , שההיענות אינה עצמאית , והיא ספונטאניות מודרכת או ספונטאניות קרויה , כי אז נוכל להראות שהת גלותה של ההיענות היא התגלותה של הרוח . על שאלה זו שבה תלוי בירור עניין מציאותה של הרוח , אפשר להשיב , שקיומם של העקרונות שממול התודעה ומעליה מתחייב כמסקנה מכך שיש תודעה , בחינת תודעה ה...  אל הספר
מוסד ביאליק