ב. ביטוי מרוסן

נעיין בדוגמה העשויה להפיץ אור על פעילותם זו של העקרונות , המכוונים ומעצבים גילויים ממשיים של מציאות . הביולוג אדולף פורטמאן העמיד על בך , שהתכונה המיוחדת של רוח האדם היא ( לפי כינויו ) 'צורת ביטוי מרוסנת' f ןי , Die beherrschte Ausdruckform עיין Adolf Portmann : Die Biologie und ; das Phanomen des Geistigen , Eranos-Jahrbuch 1946 ( Band XIV ) , Zurich 1947 , pp . 521 ( I . צורת ביטוי זו אנו מוצאים בלשון . הלשון אינה צעקה בלבד , אינה מלמול או זמזום ק 1 מוניקאטיבי . טיבה בכך שהיא מערכת של צלילים בעלי מובן , ובתורת מערכת כזאת היא ביטוי , אבל ביטוי מרוסן . ריסון זה בא לידי גילוי בעובדה של החיתוך ( ארטיקולאציה ) להגיים נבדלים זה מזה , וכן ביחידת המלה הנבדלת מחברתה , כלומר בגיבושים של משמעות . הריסון מתגבר מתוך כך שהמלה אינה בודדת אלא שרויה בהקשרים . יתירה מזו : יש בלשון חוקיות פנימית המוסיפה ריסון על מיני הריסון הקודמים . לפנינו אפוא צורת ביטוי מרוסנת , משום שהפעילות של השמעת צלילים מודרכת וספוגה תכנים ומשמעויות , ואפילו תכנים ומשמעויות בשכבות שונות , למשל גם בשכבת המלה גם בשכבת החוקיות הפ...  אל הספר
מוסד ביאליק