א. אפשרות

. 2 השאלה על מציאותה של הרוח מן הדין שיקדם לה בירור של שאלה המנוסחת ניסוח אחר במקצת , השאלה על אפשרות מציאותה . האם אפשר שיהיו מצויים תכנים מכוונים , כלומר תכנים בעלי עוצמה מקורית ? ההנחה על האפשרות של מציאות הרוח תלויה בכף , שמה שנקרא עולם שאנו שרויים בו אינו רק המישור של החפצים והדברים שאנו נתקלים בהם . העובדה שהעולם אינו רק מישור של חפצים ודברים כבר הוכחה על ידי עובדת הניסיון , שהרי הניסיון אינו במישור החפצים אלא הוא גילוי התודעה שליד החפצים . נמצא שהתנאי השלילי לקיומה של הרוח הוא בפריצת המעגל של העולם בכללות של חפצים בלבד , או כבעל מישור אחד בלבד . פריצה זו באה לכלל ביטוי במציאותו הממשית של האדם . לפיכך רשאים אנו לומר , שמכיוון שהאדם פורץ את המישור הסגור של החפצים , קיומו הוא תנאי שלילי לאפשרות מציאותה של הרוח . אמנם הרוח אינה זהה עם קיומו של האדם , אבל התנאי לאפשרות מציאותה של הרוח היא מציאות האדם . לפיכך כל הדיון במושג הרוח מן ההכרח שיצא מזווית הראייה של מציאות האדם . נתברר מניתוחנו עד כה , שהניסיון עצמו הוא חריגה אל מעבר לעולם החפצים , ושיש בו גם חריגה מעבר לרגע של ההווה , כלומ...  אל הספר
מוסד ביאליק