4 הרוח והעקרונות

. 1 משאנו באים לנתח עתה את משמעותו של מושג הרוח , יכולים אנו להיאחז באילו מן השימושים המצויים בשפת יום יום , על מנת לעמוד מתוכם על הצד הספקולאטיבי שבנושא הנדון . נצא מן ההבחנה המצויה , למשל , בתחום החוק , בין מה שנקרא רוחו של החוק ובין הביטוי המילולי שניתן לרוח זו . על משקל זה אנו מדברים גם בתחומים אחרים על רוחם של הדברים מכאן ועל כתבם ולשונם מכאן . למה אנו מתכוונים כשאנו מדברים על הרוח בהקשרים אלו ? דומה שלמונח 'רוח' קשורות כאן לפחות שתי משמעויות : ( א ) הרוח היא הגרעין האמיתי של העניין הנדון , שנתלבש בצורה ( כתב ) שאינה הכרח לו , כיוון שגם צורה אחרת עשויה לבוא במקומה . כך , למשל , אנו אומרים , שרוחו של החוק היא גרעינו האמיתי והעקרוני , משום שברוח זו בא לידי גילוי עקרון הצדק או היושר , ורוח זו עשויה להתלבש ואף התלבשה למעשה בחוק חיובי מסוים , זה או אחר . כל פרשנות של כתובים , דרך משל , עומדת בעצם על הבחנה זו בין הגרעין האמיתי , שהוא המשמעות האחרונה של הכתוב , ובין הכתוב הגלוי . ( ב ) הרוח כגרעין אמיתי מייצגת את שכבת התוכן האחרונה לעומת כל ביטוי הניתן לתוכן זה . לא זו בלבד שהרוח היא גרע...  אל הספר
מוסד ביאליק