ו. פירושים פילוסופיים

בסיכומו של דיוננו על הניסיון נוכל אפוא לומר , שמשמעותו ומעמדו של מושג הניסיון יש בהם צדדים הרבה . אחד הביטויים לרב צדדיות זו של הניסיון הוא בכך , שתורות פילוסופיות שונות נאחזו במושג הניסיון ופירשו אותו פי רושים שונים . בניתוחנו שבכאן העלינו , שהניסיון הוא מצד אחד הנתון שבו אנו מתחילים ( ההכרה בלא מיצוע , ( ומצד אחר — כיוון שהניסיון שרוי בזמן יש בו לעולם גם חריגה אל מעבר לנתון . שניות זו שבין הנתינות לחריגה היא קרקע פורה בשביל התבוננות פילוסופית במהותו של הניסיון . על כן יש טוענים בתורות פילוסופיות , שהניסיון הוא מצב , כלומר משהו עובדתי , ועם זה מייחסים לניסיון מעמד של מיתודה , עם שטוענים שהניסיון הוא מבחן של משפט , של היפ 1 תיזה או של דעה מסוימת . כלום ייתכן שהניסיון , שהוא מצב , ישמש כמי תודה 1 שאלה זו , כל תורה פילוסופית אמפיריסטית חייבת להשיב עליה . אילו היה הניסיון מצב אטום לא היה עשוי לשמש מבחן לדעות ולהיפותיזות , שהרי לא ייתכן להשוות דעה שמשמעות לה למצב אטום , נעדר משמעות . הניסיון עשוי לשמש כמבחן משום שהוא ניתן לפירוש , והוא משמש כמבחן לא באטי מותו אלא בזיקתו לפירוש . כשמדובר...  אל הספר
מוסד ביאליק