ד. חיים

( ה ) והרי הדבר הראשון שנעמוד עליו בהקשר זה : הניסיון הוא אינדיבידואלי , והוא אינדיבידואלי כמו שהחיים הם אינדיבידואליים . שהרי גם החיים מתרכזים ומתבטאים ביחידים בעלי משך חיים אישי ובעלי ביוגראפיה נבדלת לכל אחד מהם . אף אם נאמר , שהחיים הם עוצמה כללית , נהיר . חייבים לעמוד על כך , שהחיים בפועל הם חיים אינדיבידואליים . והנה סימן היכר זה של האינדיבידו אליות מצוי בניסיון , משום שהניסיון הוא כאמור נחלתו של הסובייקט הממשי , היינו היחיד . רק בשביל היחיד הניסיון הוא גשר עובדתי בין התודעה לאובייקט . וכשמדברים על ניסיון שאינו אינדיבידואלי בלבד , כגון 'ניסיון הדורות . ' הרי גם כאן אין מתכוונים אלא ללקח שכל יחיד יכול ללמוד מתוך התנסותם של יחידים אחרים בדורות שקדמו לו . השימוש בביטוי 'על אינדיבידואלי' הוא שימוש מושאל , משום שבניסיון בפועל רק יחידים הם בעלי ניםיון ורק יחידים מעבירים זה לזה את ניסיונם . מה היא אינדיבידואליות זו של הניסיץ , שאנו מדברים עליה ? מובן שהיא קשורה לכך , שהיחיד המתנסה הוא אדם בעל משך חיים ממשי , השרוי והמשוקע בתוך זמן קצוב . יתירה מזו : כשמדובר על ניסיון אין הכוונה למגע בין...  אל הספר
מוסד ביאליק