ב. כפייה

( ב ) נדון עתה בסימן היכר שני של הניסיון , שאולי נוכל לאפיינו כסימן היכר מבחינה פונקציונאלית . דיואי מונה תכונה זו בניסיון כשהוא אומר , שיש בו בניסיון לגבי האדם הממשי מצב של כפייה . ( coercesness : r ^ : ux : !) אפשר להבין את מקומו של סימן היכר זה במהותו של הניסיון , שהרי בניסיון הולד הסובייקט הממשי אל האובייקט , והוא נתקל באובייקט . בניסיון אין אנו יכולים להזמין לעצמנו את המציאות , אלא היא כפויה עלינו . כשם שהניסיון קיים בזיקה לסובייקט הממשי , כן הוא קיים מפני שיש מציאות ; ומפני שיש מציאות אנו נתקלים בה בניסיוננו והיא מוטלת עלינו ללא בחירה . במובן זה אנו רשאים לומר , כי בניסיון אנו מופקרים לאובייקט ; מתרחשים לנו דברים ; עוברים עלינו מאורעות , ועל כן יש בכך כפייה מסוימת לגבינו . בכל מקום שיש מגע עם המציאות יש כפייה , משום שהעובדות עצמן מגבילות אותנו וקובעות תחומים להתנהגותנו . אף על פי כן כפייה זו הכפויה על הניסיון אינה דומה לכפייה הכפויה , למשל , על פםי הרכבת כשהרכבת נעה עליהם . מהו ההבדל בין הכפייה שבניסיון ובין הכפייה שבמגע המיכאני 7 מותר לומר שההבדל המכריע הוא בכך , שעקרונית יש אפש...  אל הספר
מוסד ביאליק