3 ניסיון

החוליה הראשונה במערכת דיוננו היתה התודעה , היא סימן ההיבר של האדם והיא המישור שבו שרוי האדם בפועל , ושמתוכו הוא יוצא לפגוש את המציאות מכאן ולהיענות לרוח מכאן . קודם שאנו באים לדון ברוח ובהיענות לה , שומה עלינו לדון בצעדה של התודעה לקראת המציאות , כלומר בניסיון . נתחום אפוא תחילה את המקום הנועד לניסיון בדיוננו זה .  אל הספר
מוסד ביאליק