ד. מבנה

( ח ) מגמות התודעה . אמרנו לעיל , שהתודעה בחינת פעילות ומיבנה היא מעין מעגל סגור בתוך עצמו . מן הצד הזה רשאים אנו לומר , בדרן משל , כי התודעה אינה רק חץ שלוח אל תחום המושאים , אלא היא ספירה בתוך עצמה . עתה נוכל לגלות קצב מסוים בתוך ספירה זו , י נוכל לאפיין פעילויות של התודעה המקיימות מיבנה של ספירה סגורה בתוך עצמה . קצב זה עיקרו ביחס שבין הפעילות המנתחת ( אנאליזה ) לפעילות המרכיבה ( סינתיזה . ( עצם עמידתה של התודעה היא במובן מסוים עמידה של אנאליזה ! שהרי מטיבה שהיא מפרידה עצמה מן התחום של המושאים והיא קיימת בפירוד הזה ובכוחו . מבחינה זו משמשת הפעילות המנתחת נקודת מוצא לדיוננו . אבל אף זה מטיבה של התודעה , שהיא חוזרת ומבקשת את הצירוף למושא שממנו ניתקה בכוח האנאליזה . על כן אפשר לומר , שהםינתיזה הראשונית שבמציאות . זו שקודמת לפירוד בין התודעה למושא , משמשת יסוד להתגלות עמידתה האנאליטית של התודעה . ומעמידה אנאליטית זו , שהיא עמידתה הסגולית של התודעה , חוזרת התודעה ומבקשת את הסינתיזה ביחס אל המושא . שוב נוכל למצוא צירוף זה של שתי מגמות , כשהוא מבוטא בתופעה הנפשית של הזיכרון . בזיכרון אנו מ...  אל הספר
מוסד ביאליק