א. התמצאית

( א ) העירות . עירות היא מצב של התודעה המגלה את אופיה . נוכל להבחין בעירות את ההתמצאות בסביבה או את ההתמצאות במצב , בעירות בחיבת התמצאות אנו מבחינים את עליונותו של הער לגבי המצב שהוא נתון בו . מתי קיים מצב זה של עירות ? רק כשהעד אינו משוקע בתוך התנאים והמסיבות שהוא מתמצא בהם , כשהוא עומד מעליהם ואינו חלק מהם . ואילו אובדן העי רות , בחינת אובדן התמצאות , הוא מצב שבו אין קיימת עוד אותה עליונות של הער לגבי המסיבות ומיטשטש ההבדל בינו לבינן . העירות היא פעילות של התודעה , משום שבה באה לידי גילוי ההפניה של התודעה אל המצב , הפניה שהיא תוצאה של עצמאות מסוימת של התודעה לגבי המצב . התודעה כובשת את המצב , אבל היא כובשת אותו מתוך המקום שהיא נמצאת בו ואינה נעשית חלק של המצב . בכיבושה זה יש להטעים , כי העירות אינה בגדר של יחם יצור חי לסביבתו , למשל כשהיצור סופג את חומרי המזון מסביבה זו , משום שהעי רות אינה פעילות המתרחשת ממילא בתוקף היות היצור יצור חי . זאת ועוד ו העירות יש בה הבנה מסוימת של הסביבה שבה שרוי בעל התודעה , הבנה שכינינו אותה בשם התמצאות . נוכל לומר שיצור שיש בו התמצאות כזאת עומד ומבחי...  אל הספר
מוסד ביאליק