הרוח והאדם

גתן pwpwn / rr ג : טהותו ע \ י האדנן ומקוש ב ^ קוגו ג 5 יי הספר הזה דן במהותו של האדם ומקומו ביקום . המחבר * פרופי בתן רוטב שטרייה מורה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית- מייסד את דיונו זה על ניתוח התודעה האנושית וגילוייה באדם ונםיו נותיו בעולם המקיף אותו . מניתוח זה בא המחבר לידי בירור עצמאותה ומהו תה של הרוח בעולם והיחס שבין אדם לרוח . מהות הרוח בדונה מבתיבת התגלו תר . בעקרונות , ולכל לראש — בעקרון האמת והטוב . על רקע זה נדונה שאלת מעמדו של האדם מבחינת הערכים והמוסר . אגב דיונים אלה מציע המחבר , בדרך ביקורתית . עיקרי ההשקפות הפילוסופיות . והמדעיות . שהובעו בסוגיה גדולה זו של מהות האדם ומהות הרוח ובבעיות המסתעפות ממנה בדבר סגולת האדם ומשמעות הקיום האנושי . וכן נמשכות מהם מסקנות בשאלות החברה ומציאות האדם בדור זד . עסיםת : בנלאל שץ ד » ס גיררסלם םרסט , ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק