דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז

דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז

מחבר:
שנת ההוצאה: תשמ"ז
מילות מפתח: יהודי גרמניה; חסידות אשכנז; יהדות וחברה; רבי יהודה החסיד (ספר החסידים); יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; גרמניה; גרמאניה; גרמנייה; חברה ויהדות; ר' יהודה החסיד; רבי יהודה החסיד; רבי יהודה בן שמואל החסיד; ר' יהודה בן שמואל החסיד
מתוך ההקדמה: במחצית השנייה של המאה ה-12 היו הקהילות היהודיות בערי גרמניה שבגליל הריינוס - מגנצא, וורמייזא, שפירא - עדות לצמיחת חוג חסידי שצץ ועלה מקרב משפחה מיוחסת, שהיתה בין מייסדיה של הקהילה היהודית באשכנז - היא משפחת בני קלונימוס.
משפחה זו הצמיחה מתוכה הוגי דעות חסידיים, שהעלו על הכתב לראשונה את השקפת העולם של חוג זה. במשך קרוב למאה שנה (1150-1250 בערך) היתה קבוצה זו, שהחל מן המאה ה-14 נוהגים לכנותה בשם 'חסידי אשכנז', עילית קטנה של הוגי דעות דתיים.
חבריה פיתחו וניסו להגשים דרך חיים שלמה, שהיתה במידת מה תגובה לבעיות זמנם. אחדים מחיבוריהם ששרדו משקפים יפה הן את תנאי החיים היומיומיים של יהודי אשכנז במאות אלה והן את השקפת העולם הקיצונית של מחבריהם. אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  11  12  13