כל גבולות ארץ

כל גבולות ארץ

מחבר: נילי ואזנה
שנת ההוצאה: תשס"ח - 2007
מילות מפתח: ארץ ישראל ביהדות; גבולות ארץ-ישראל; יישוב ארץ ישראל; יישוב ארץ-ישראל; ישוב ארץ ישראל; ישוב ארץ-ישראל; גבולות ארץ ישראל; ארץ-ישראל - גבולות; ארץ ישראל - גבולות
הארץ המובטחת מילאה תפקיד מרכזי בהבניית הזהות העצמית של עם ישראל במשך הדורות, בבחינת צלע במשולש 'אל-עם-ארץ'.
במהלך היווצרותה של ספרות המקרא התקיימו בישראל קבוצות שאחזו בדעות שונות, משלימות, או מנוגדות, בנושא טעון זה, והן הטביעו את חותמן בכתובים.
מה הם גבולות הארץ המובטחת במקרא? בעבר פרשו חוקרים מפות, זיהו אתרים, שרטטו קווים משוערים, וניסו לעגן את התיאורים בתקופות היסטוריות קונקרטיות. ואולם למרות האופי המפורט של אחדים מן התיאורים, הכתובים המקראיים אינם תעודות גאוגרפיות, אלה טקסטים ספרותיים הרותמים את הגאוגרפיה למרכבת האידאולוגיה.
לשונות הבטחת הארץ ותיאורי הגשמת ההבטחה נבחנים בספר זה לאור תפיסות שרווחו במזרח הקדום בדבר גבולות ויחסים בין-לאומיים. בספר נבדקות שתי תפיסות ארץ עיקריות: מצד אחד ארץ שאין לה גבולות - קצותיה הם ספר זמני, וייעודו של העם היושב בה הוא לשלוט שליטה אימפריאלית ללא מצרים על העולם כולו; מצד אחר ארץ אחת מרבות, שיש לה גבולות ברורים ושכנים מוכרים, כל עם בארצו. אל הספר
נושא/נושאים: , מבואות
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
ב  ג  ד  ה  ז  ח  ט  יא  יב  יג