המהפכה הריתמית

המהפכה הריתמית

מחבר: עוזי שביט
שנת ההוצאה: תשמ"ג - 1983
מילות מפתח: ביאליק, חיים נחמן; שירה עברית; טשרניחובסקי, שאול; ביאליק, חיים-נחמן; שירה; שירה-עברית; שאול טשרניחובסקי; שאול צ'רניחובסקי; טשרניחובסקי; צ'רניחובסקי; טצ'רניחובסקי
מחקר ראשון ומקורי להארת השלבים שהביאו למפכה ריתמית כוללת בשירה העברית ולמפנה מכריע בתפיסתה הפרוזודית, מפנה שהוא תנאי הכרחי ובסיס לשינוי פניה ולהתחדשותה הדרמטית של השירה העברית לסוף המאה ה-19, עם הופעת ביאליק וטשרניחובסקי, ועיקרו:המעבר מן המשקל המדוד, הסילאבי, אל המשקל המגונן, הטוני-סילאבי. אל הספר
נושא/נושאים: , שירה עברית
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  7  9  10  11  12  13