אם לא תהיה ירושלים : הספרות העברית בהקשר תרבותי-פוליטי

אם לא תהיה ירושלים : הספרות העברית בהקשר תרבותי-פוליטי

מחבר: דן מירון
שנת ההוצאה: 1987
מילות מפתח: ספרות עברית; ירושלים בספרות; סיפרות; ספרות; ירושליים בספרות
"חידוש מעורר עניין מעמיד לנו המבקר והחוקר דן מירון בקובץ זה. לא עוד התגדרות ביצירה הספרותית בהקשרה המצומצם או ביוצר הפריפריה המצומצמת שלו.
בספר זה יש משום נסיון יומרני לתאר את מקומה של הספרות בתוך החיים החברתיים-תרבותיים שלנו ולהתריע על הצטמקותו והתכווצותו של מקום זה. כלולות כאן מסות הדנות בהקשר החיים והתרבות של הספרות העברית כפי שהוא מתגלה לאור המשבר התרבותי שבו אנו נתונים: משבר זה הוא מוקד העיון של הספר כולו.
התהייה אם תהיה ירושלים איננה בעלת אופי קיומי אלא בעלת אופי מוסרי : "אינני מטיל ספק בכך שירושלים שלנו, ירושלים היהודית, הריבונית, תוסיף להתקיים. השאלה המענה היא לא שאלת ההוויה כשלעצמה אלא שאלת התוכן ההוויה וטעמה." - - - "בלב כל אחד מאיתנו טמון הגרעין הקשה של הכוח והנחרצות הקיומיים. השאלה היא מה יצמיח גרעין זה מלבד חיים וחרות לאומית. מה טעם יהיה לפירותיו התרבותיים והרוחניים. בתשובה לשאלה הזאת גלום תוכן חיינו בעתיד: במובן זה, השאלה אם תהיה או לא תהיה ירושלים היא גם השאלה אם תהיה או לא תהיה ספרות עברית המסוגלת לתרום תרומה של ממש לעיצוב התרבות הלאומית שלנו..." ואם יש כאן היסט במוקד, בזווית ההתבוננות, הרי שסגנון הכתיבה הוא אותו סגנון האופייני לדן מירון מאז.
בכתיבתו יש מזיגה נדירה של ידע נרחב ומעמיק ושל שליטה מופלאה בשפה העברית, שנעה בין התבטאות בוטה לבין פאתוס ופיוט שלעולם לא נעדרו ממנה הברק, האנרגיה וכושר ההמצאה. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  7  11  12  13