אנציקלופדיה מקראית : אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו - ה : ממוכן - סתרי

אנציקלופדיה מקראית : אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו - ה : ממוכן - סתרי

מחבר:
שנת ההוצאה: תשכ"ח - 1968
מילות מפתח: תנ"ך; אנציקלופדיות; ת. נ. ך.; מקרא; ת.נ.ך.; תנ"כ; ת.נ.כ; תורה נביאים כתובים; תנך
האנציקלופדיה כוללת 9 כרכים, כרך ה: "ממוכן - סתרי" (תשכ"ח).
(מתוך דברי הפתיחה) "...שיטתה של האנציקלופדיה המקראית היא השיטה ההיסטורית, המתכוונת להגיע לידי תחזורת של העבר בלי כל משפט קדום ובלי כל דעה קבועה מראש, על סמך העיון במקורות ובתעודות שהיגיעו לידנו. היא משתדלת לתת תיאור נאמן, בכללותו ובפרטיו, של העולם שבו נוצרו ספרי המקרא ולקרב את קוראיה להבנה ככל האפשר בהוראתם המקורית של הכתובים, כפי כוונת מחבריהם וכפי מה שהבינו אותם הדורות שבתוכם נכתבו ושלהם נועדו בתחילתם.
התקופה שעליה דנה האנציקלופדיה מגעת עד תחילת ימי החשמונאים (...).
בכל ערך וערך ניתן החומר המקראי השייך לעניין, ומובאות תוצאות המחקר המדעי באותו הנושא, ובפרט האחרונות שבהן (...).
תשומת לב מיוחדת מוקדשת לחקר המזרח הקדמון ותרבותו". אל הספר
נושא/נושאים: , מבואות
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
ג  ה  ז  ח  י  יא  יב  יג