מודה במקצת : מחקר בסוגיות המשפט התלמודי

מודה במקצת : מחקר בסוגיות המשפט התלמודי

מחבר: צבי אריה שטיינפלד
שנת ההוצאה: תשל"ט - 1979
מילות מפתח: תלמוד; משפט במקרא; משפט עברי; חוקי המלך
המחבר מעלה במחקרו את עיקרי עניניה של שבועת מודה במקצת והתפתחותה, בדרך של בירור בקורתי של מקורות בספרות התלמודית העוסקים בשבועה זו.
מטרתו של בירור זה הוא לעמוד במידת האפשר על משמעותם הראשונית של המקורות, ועל השינויים שחלו בהם או במשמעם כתוצאה מגורמים שונים.
תוך כדי העיון בסוגיות, דן הספר בהרחבה בתופעות שונות, הקשורות בהתהוותה של הספרות התלמודית.
הסוגיות הידועות של שבועת מודה במקצת מקבלות הארה חדשה בדיון שיטתי ומרוכז זה, באחד מנושאי המשפט התלמודי. אל הספר
נושא/נושאים: , משפט
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  3  4  5  7  8  11  12  13