בראשית הדרך : על מועדי החודש השביעי העבריים במקרא

בראשית הדרך : על מועדי החודש השביעי העבריים במקרא

מחבר: גבריאל זלדין
שנת ההוצאה: תש"ע - 2010
מילות מפתח: פסח; ניסן (חודש); תנ"ך. בראשית; ניסן; חודש; ת. נ. ך.; בראשית; בראשית (ספר); ת.נ.ך.; ספר בראשית
בעבודת מחקר מקיפה זו - השעונה על ידיעתו הרחבה במקרא ובכתבי המזרח הקדום, ועל שיטת פירוש מקראי וניתוח לשוני ייחודית - חושף ד"ר זלדין לפני הקורא את סיפורם של מועדי החודש השביעי העבריים במקרא.
זיהוי תכולת ספר בראשית כמקור למועדים אלה אפשר למחבר להעלות מנבכי השכחה ולהחיות אירועים וסיפורים שהשפעתם על המקרא רבה, כקורות יום פתיחת מחזורי הזמן והחיים העבריים, ייסורי יעקב בגין נדרו בלוז וייצוג יוסף ובניו את ירח האסיף.
סיפור חג הפסח וצאת בני ישראל ממצרים, הקמת אוהל מועד וסדרי פולחנו, סדר תנועת השבטים במדבר וקורות דויד המלך הם כמה מהנושאים הנוספים הנידונים בספר והמוארים עתה באופן חדש ומפתיע, לצד עשרות מונחים, שמות, מצוות ומחלוקות ישנות.
חדשנות הדברים המוצגים בספר והשלכותיהם יותירו חותם על הקורא, כמו גם על תחומי חקר המקרא, מועדי ישראל וראשית קורות עם ישראל.
ד"ר גבריאל זלדין השלים את לימודיו האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1993 . הוא הקים את החוג ללימודי יהדות במכללה האקדמית אחווה ועמד בראשו במשך חמש שנים. שימש כרכז הפורום הארצי של ראשי החוגים ליהדות במכללות להכשרת עובדי הוראה בישראל, וכרקטור אוניברסיטת הבראיקה במקסיקו. ספרו זה מהווה סיכום למחקר שנמשך כחמש-עשרה שנים. אל הספר
נושא/נושאים: , מבואות
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

עמודים:
1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14