מחקרים בספרות הנבואה הקלסית

מחקרים בספרות הנבואה הקלסית

מחבר: גרשון ברין
שנת ההוצאה: תשס"ו - 2006
מילות מפתח: נבואה; תנ"ך. נביאים ראשונים; ספרות חז"ל; תנ"ך. נביאים אחרונים; ת. נ. ך.; נביאים; נביאים ראשונים; ת.נ.ך.; תנך; תנך. נביאים ראשונים; חז"ל; ת. נ. ך.; נביאים אחרונים; נביאים; ת.נ.ך.
ספרות הנבואה הקלסית היא נדבך מרכזי בספרי המקרא. בחיבור זה נידונות סוגיות עקרוניות בספרות הנבואה - כגון המראות הנבואיים ומשמעם, משלים בספרות הנבואה, חזונות למיניהם, ובכלל זה חזון ההקדשה הנבואי - וכן מובאים בו עיונים שיוחדו לנביא מסוים. כך נפרשת לפנינו יריעה רחבה ומקיפה של הספרות הנבואית, מראשיתה וכמעט עד שלביה המאוחרים, בתקופת הבית הראשון ובתקופת גלות בבל. דגש מיוחד מושם בספרים מיכה ויחזקאל.
מלבד הצד המקראי המובהק, יוחד בחיבור מקום לבירור מעמדה של הנבואה המקראית במקורות בתר-מקראיים, ספרות המגילות וספרות חז"ל. נידונו כאן שאלת מעמד גוש הנבואה בקנון המקראי, וכן יחסם של חז"ל לנושאים בנבואה, כגון עד היכן מגעת הבנתם של הנביאים את דברי הנבואה שקיבלו עליהם למסור לעם. אל הספר
נושא/נושאים: , מבואות
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יג