ברית הלשון

ברית הלשון

מחבר: בינימין גרוס
שנת ההוצאה: תשס"ה : 2004
מילות מפתח: שפה עברית; התפתחות לשונית; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות; פיתוח שפה; רכישת שפה
מהי ייחודיותה של העברית ומה מקומה? כלום יש להבינה כלשון קודש מעצם מהותה, או כלשון של קדושה הכרוכה בתביעות ההיבט האתי? על פי ההוגה בנימין גרוס הרפתקת הלשון בהגות היהודית מוליכה אותנו אל לב ליבם של המתחים השוררים בתולדות העם: היא מבטאת את פרטיהם הפנימיים.
פרופסור בנימין גרוס, דיקן לשעבר בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן, עוסק בסוגיית הדיבור במחשבת ישראל, ובהגדרת הלשון אשר תפסה לה מקום מרכזי בהגות בת זמננו. ספר זה הוא קריאה בהיסטוריה היהודית בתור היסטוריה של לשון ההתגלות, ברית הדיבור. דרך התרבויות השונות, ספרות המקרא, תלמוד קבלה ועוד, פרשנים והוגים, פוגשים בו את טלטלותיה ותהפוכותיה, אך גם את התקווה הגלומה בה לעתיד האדם, לקושרו שוב אל מקור הוויתו. אל הספר
נושא/נושאים: , לשון עברית
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ט  י  יא  יב  יג