המחיר הכפול : מעמד האשה בחברה הישראלית ושירות הנשים בצה"ל

המחיר הכפול : מעמד האשה בחברה הישראלית ושירות הנשים בצה"ל

מחבר: איריס ג'רבי
שנת ההוצאה: תשנ"ז-1996
מילות מפתח: נשים; צה"ל והחברה הישראלית; אישה; צ. ה. ל.; צבא הגנה לישראל; צ. ה. ל. והחברה הישראלית; צבא הגנה לישראל והחברה הישראלית; צהל; צה"ל; צבא ההגנה לישראל; צ.ה.ל.
החברה הישראלית משלמת "מחיר כפול" בדבקותה במיתוסים של שוויון ושותפות ששרות הנשים בצה"ל מושתת עליהם. הספר מתאר את מעמד האשה בחברה האזרחית בישראל ואת שירות הנשים בצה"ל ככלים שלובים, שמתקיימים ביניהם יחסי-גומלין הדוקים. המגבלות הנורמטיביות החלות על השירות הצבאי לנשים יוצרות הסדרים של פשרה, שתוצאתם אי-שוויון בעליל של הנשים בצה"ל, ועקב כך, העמקת אי-השוויון של הנשים בחברה הישראלית בכללה. המיצוי החלקי של פוטנציאל כוח-האדם הנשי בצה"ל הוא בבחינת סיבה ומסובב לדפוס בלתי- שוויוני של העסקת נשים, האופייני לחברה הישראלית למגזריה השונים.
הנושא של שירות הנשים בצה"ל נוגע ישירות כמעט בכל משפחה בישראל. יש לו השפעה רבה על דמותה של החברה הישראלית ועל אופן הפיתוח והמיצוי של משאבי-האנוש שלה. מכאן מתחייב דיון ציבורי ענייני בשאלת שירות הנשים בצה"ל מנקודת-מבט לאומית כוללת. התוצאה הרצויה של דיון זה, כפי שעולה מן הספר, היא מהפכה בגישה לשירות הנשים בצה"ל: ביטול שירות-החובה לנשים בצה"ל והנהגת מתכונת של שירות שוויוני בתנאי-קבע לנשים המעוניינות בכך, בהתאם לצורכי הצבא. אל הספר
נושא/נושאים: , מגדר
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  5  7  8  9  10  11  12  13