תיאור גיאוגרפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ - ישראל - כרך חמישי : השומרון (ב)

תיאור גיאוגרפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ - ישראל - כרך חמישי : השומרון (ב)

מחבר: ויקטור גרן
שנת ההוצאה: 1984
מילות מפתח: ספרות נוסעים; גיאוגרפיה היסטורית; שומרון (אזור); סיפרות; ספרות; יומני-מסע; יומני מסע; יומנים; מסעות; ספרי מסע; גאוגרפיה היסטורית; שומרון; אזור; איזור; הר שומרון; הר-שומרון; הר אפריים; הר-אפריים; הר אפרים
ויקטור גרן (Victor Guerin), חוקר צרפתי מובהק של ארץ ישראל. שמונה פעמים ביקר בארץ וסייר בה לאורכה ולרוחבה. השנים בהן ביקר היו: 1852, 1854, 1863, 1870, 1875, 1882, 1888. חקירתו הניבה ספרים רבים על ארץ-ישראל: 'דו"חות על שליחות לארץ-ישראל' (1879); 'ארץ הקודש, תולדותיה וזכרונותיה' (1883-1881), חיבור שזיכה את גרן בפרס האקדמיה הצרפתית; 'ירושלים, תולדותיה, תיאורה ומוסדות הדת שבה' (1889).חיבורו החשוב ביותר הוא 'תיאור ארץ-ישראל', בשבעה כרכים, שהתפרסמו בשנים 1880-1869. שבעת הכרכים הם: יהודה (א',ב', ג'), השומרון (א', ב'), הגליל (א', ב')
וכה כתב מקאליסטר על גרן: 'אחרי טובלר הטופוגראף החשוב ביותר, והראוי לציון, הוא הצרפתי ויקטור גרן, שמשנת 1852 ביצע בכוחות עצמו את משימת המיפוי של ארץ-ישראל וכתיבת מונוגראפיה בת שבעה כרכים המחזיקה את הרשימות שצבר. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  1  2  3  4  5