ספר יהודית: תחזורת הנוסח המקורי בצירוף מבוא, פירושים ומפתחות

ספר יהודית: תחזורת הנוסח המקורי בצירוף מבוא, פירושים ומפתחות

מחבר: יהושע מ. גרינץ
שנת ההוצאה: 1986 - תשמ"ו
מילות מפתח: ספרים חיצוניים; ספרים חיצונים; אפוקריפה; כתובים אחרונים; ספרות אפוקריפית; ספרות חיצונית
מהדורה זו של ספר יהודית ניסיון ראשון הוא להעלות את הנוסח העברי הקדום מתוך התרגום היווני. על סמך בדיקה השוואתית מדוקדקת בלשונות של תרגום השבעים וברירת הנוסח הנכון מבין הגרסאות המרובות של תרגום זה, עלה בידי החוקר ד"ר יהושע מ. גרינץ לחדש עלינו את זוהרו של אחד הספרים המופלאים שבספרים החיצוניים. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרות בית שני
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  1