קראו בכותר - ספר יהודית: תחזורת הנוסח המקורי בצירוף מבוא, פירושים ומפתחות