הלשון והספר: בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה הספרותיים - כרך האמונות והדעות

הלשון והספר: בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה הספרותיים - כרך האמונות והדעות

מחבר: נ.ה. טור-סיני
שנת ההוצאה: 1955
מילות מפתח: תקופת המקרא; שפה עברית; מקרא; תקופות; היסטוריה מקראית; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות
כרך זה משלים אתהדיון בגופי הבעיות של "הלשון והספר" והוא מסכם אותו לפי מסקנות מחקרו של המחבר עד היום.
עיקרו של הכרך מיוחד הוא לראשיתה של אמונת ישראל, כפי שהיא משתקפת בספר הספרים, ותחילה נידונית בו בעית ארון האלוהים והכרובים שעליו, אותו כלי מיסתורי, שעמד לבדו בקודש הקודשים כסמל עילאי לאלוהי ישראל, ופשרם על הפתגמים והסיפורים שנתרקמו מסביב לו. בתוך המסכת של חיי אבותינו הקדמונים ארג המחבר עניינים אחרים שבאמונת ישראל בימי הקדם, הדרכים שבעבודת אלוהים והשבילים הנפתלים של אמונות תפלות, כגון הדרישה אל המתים ואל האובות והידעונים, שהעם ומלכיו החזיקו בהן; וכן השפעת קדמונינו על מעשי הבריאה, על תבל ומלואה, ארצות וימים ונתיבות עולם. אל הספר
נושא/נושאים: , מבואות
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  ח  1  3  4  5