מבוא לשירה המזמורית ולספרות החכמה שבמקרא

מבוא לשירה המזמורית ולספרות החכמה שבמקרא

מחבר: אלכסנדר רופא
שנת ההוצאה: תשס"ד,2004
מילות מפתח: תנ"ך כספרות; מזמור; תנ"ך באמנות; תנך באומנות; ת. נ. ך.; סיפורי התנ"ך; סיפורי המקרא; סיפור מקראי; ת.נ.ך.; ספרות המקרא; מיזמור
האם דויד חיבר את ספר תהילים, ושלמה- את משלי וקהלת? ואם לאו, כיצד נוצרו ומתי נתחברו? כיצד נמסר ספר תהלים? מה מוצאה של ספרות החכמה הישראלית, ומה הם תכניה העיקריים? האם החכמה נוצרה בלימוד ובנסיון אנושיים או בהשראה אלוהית? שאלות אלה נדונות בספר זה, המברר את הסוגים הספרותיים העיקריים של השירה המקראית וספרות החכמה. אל הספר
נושא/נושאים: , מבואות
תוכן הספר:
כרמל

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13