החורש הים - תיכוני : רקע כללי - סיכום ספרות

החורש הים - תיכוני : רקע כללי - סיכום ספרות

מחבר: אבי פרובולוצקי, אסתר לחמן וגדי פולק
שנת ההוצאה: 1992
מילות מפתח: התאמה (ביולוגיה); חורש ים תיכוני; יחסי גומלין (ביולוגיה); אקולוגיה של הצומח; התאמה; חורש ים-תיכוני; חורש; ביולוגיה; יחסי גומלין; יחסי-גומלין; ביוטופ (בוטניקה)
פרסום זה מביא סקר ספרות בנושא החורש הים- תיכוני. החורש הים- תיכוני היא המערכת האקולוגית) אקוסיסטמה( העיקרית השלטת או יכולה להתפתח, במופעים שונים, בנופי ארץ ישראל המרכזית והצפונית. מתוך עושר הספרות שעמד לרשותנו, בחרנו להתמקד במספר נושאים : המאפיינים האקלימיים של אזורים ים תיכוניים, אפיון תצורת הצומח הים ת־יכוני באתרים שונים בעולם, התאמות צמחי החורש לתנאי הסביבה והשפעת האדם על המערכת האקולוגית הים תיכונית בעקבות אלפי שנים של פעילות והתערבות. נושאים אלה, יחד עם אפיון והגדרה של נופי החורש בישראל ובעיות הממשק שלהם, יאפשרו למתעניין להרחיב את ידיעותיו והבנתו את המערכת האקולוגית הים ת־יכונית בכלל, ומופעה בארץ - בפרט. אל הספר
נושא/נושאים: , מדעי החיים
תוכן הספר:
החברה להגנת הטבע

יד הנדיב

עמודים:
א  ב  ג  ד  1  3  5  6