ירושלים במאה ה-19

ירושלים במאה ה-19

מחבר: יהושע בן-אריה
שנת ההוצאה: תש"מ;1980
מילות מפתח: ירושלים (יישוב עירוני); ירושליים (יישוב עירוני); ירושלים; ירושליים; ירושלם; איליה קפיטולינה
ספר זה ענינו התפתחותה של ירושלים מעיר קטנה ושולית באימפריה העות'מאנית — בראשית המאה ה 19, לעיר בעלת מעמד אוניברסאלי שעיני רוב העולם נשואות אליה בסוף המאה ה 19 — שלהי השלטון העות'מאני. גורמים רבים נוטלים חלק בבנינה והתפתחותה של ירושלים: הרפורמות והשינויים בחוקה העות'מאנית; העדות הנוצריות השונות שמאחוריהן ניצבות המעצמות האירופיות ובמיוחד הישוב היהודי בארץ. במרוצת המאה ה -19גדלה הקהילה היהודית מ 2000 נפש, בראשית המאה, לכדי 45,000 נפש בתקופת מלחמת העולם הראשונה. גידול הקהילה היהודית הוא הגורם הבולט והחשוב ביותר בהתפתחותה של ירושלים בעת החדשה. במרכז הרצאותיו של פרופ' יהושע בן אריה עמדה שאלת התפתחות ירושלים במאה ה 19. התפתחות זו הושפעה מהכמיהה היהודית הדתית ונתאפשרה בעקבות הרפורמות בחוקה העות'מאנית. אל הספר
נושא/נושאים: , ירושלים
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15