לקרוא סיפור מקראי

לקרוא סיפור מקראי

מחבר: יאירה אמית
שנת ההוצאה: תש"ס; 2000
מילות מפתח: פרשנות המקרא; תנ"ך; מקרא; פרשנות; תנ"ך - פרשנות; תנ"ך פרשנות; פרשנות תנ"ך; פרשנות התנ"ך; פרשנות תנך; פרשנות ת.נ.ך; פרד"ס; פשט; דרש; רמז; סוד; ת. נ. ך.; מקרא; ת.נ.ך.; תנ"כ; ת.נ.כ; תורה נביאים כתובים; תנך
ספר זה בא לשמש מבוא לעולמו של הסיפור המקראי. בספר עולות השאלות הבאות; כיצד המקרא מתייחס לחלקים הסיפוריים שלו? האם סיפורים במקרא הם בעלי מאפיינים משלהם וניתן לדבר על ייחודו של הסיפור המקראי? כיצד ניתן לקבוע מהם גבולות הסיפור? מי אחראי לכותרת שלו האם קורא של סיפור מקראי צריך להביא בחשבון שיקולים מעולמו של חקר המקרא? מי הוא הכל־יודע והכל־יכול בסיפור המקראי - אלוהים או המספר? כיצד מעוצבים העלילה, הדמויות, הזמן והמקום? האם קיימת זיקה בין התוכן לבין הצורה והאם לסיפור יש משמעות אחת או יותר? ייחודו של הספר הוא דווקא בצמצומו ובהיותו מבוא מעולה לנושאים המוצגים בו.
יאירה אמית היא פרופסור בחוג למקרא ובבית־הספר לחינוך של אוניברסיטת תל־אביב. אל הספר
נושא/נושאים: , מבואות
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15