בעצמם הם כותבים להם שיר : עיצוב הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 1978-1948

בעצמם הם כותבים להם שיר : עיצוב הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 1978-1948

מחבר: אפרת קנטור
שנת ההוצאה: 2007
מילות מפתח: זיכרון קולקטיבי; הקיבוץ המאוחד; זיכרון קיבוצי; זכרון קולקטיבי; זכרון קיבוצי; הקיבוץ המאחד
'...בעצמם הם כותבים להם שיר, ואפילו ספרים כבר נתנו', הסב המשורר נתן אלתרמן את תשומת לִבם של נבחרי האומה אל דרכי עיצוב תמונות העבר ולחשיבות האחיזה בעבר. הקיבוץ המאוחד זיהה את עצמו עם הפלמ"ח וכמוהו שאף לכתוב ולעצב את תמונת העבר הקיבוצית והלאומית ברוחו שלו. במה זכה לכך? אילו נכסים שימר ועל אילו ויתר תמורת הזכות לכתוב את עברו כמרכז זיכרון במדינת ישראל הצעירה? רכיבי העבר, כמו בתמונות קולאז', נתונים להטיה, לעימוד, להארה ולהשכחה. ספר זה מתבונן בתמונות העבר הצבעוניות שיצרה בכל פעם מחדש התנועה הקיבוצית, שבימים אלה הולכת ומאבדת את כוחה. אל הספר
נושא/נושאים: , מדינה, מדינת ישראל
תוכן הספר:
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  1  2  3  4  5