היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית - פיצול מוסדי?

היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית - פיצול מוסדי?

מחבר: גד ברזילי
שנת ההוצאה: 2010
מילות מפתח: ישראל; מערכת שיפוטית; משפט ופוליטיקה; לשכת היועץ המשפטי לממשלה; התביעה הכללית; Israel; מדינת ישראל; רשות שופטת; מערכת המשפט; פוליטיקה ומשפט; יועץ משפטי לממשלה
מחקר מדיניות 84 - התביעה הכללית והייעוץ המשפטי לממשלה הם מן המוסדות הציבוריים החשובים ביותר לעיצובם של משטרים פוליטיים וחברות. הוויכוחים הקשים בישראל סביב פיצול מוסדי בין פרקליטות המדינה ליועץ המשפטי, ובכללם דיונים ציבוריים ותקשורתיים, הם רק קצה הקרחון של דילמות יסוד הקשורות לשלטון חוק, פוליטיקה, חברה ודמוקרטיה. מהו הדפוס המקובל של יחסי הגומלין בין תובע כללי ליועץ משפטי? האם רצוי שהתביעה הכללית תהיה נתונה לפיקוח היועץ המשפטי? מהו המודל הרצוי בדמוקרטיות לתביעה כללית ולייעוץ משפטי? כיצד נוצרו והתעצבו בישראל יחסי הגומלין בין התביעה הכללית לייעוץ המשפטי? מהי הרפורמה הרצויה בישראל כאשר מביאים בחשבון את מצבה הפוליטי והחברתי? הספר מבוסס על מחקר השוואתי מקיף ובוחן עשרות משטרים פוליטיים כדי ללמוד מניסיונם על הרצוי והמצוי בישראל. הוא מציע מצע נרחב לדיונים בפיצול מוסדי בין תביעה לייעוץ משפטי ושורה של רפורמות באחד מן המוסדות הציבוריים החשובים ביותר בישראל.  (גב הספר). אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  13