באמונתם יחיו : המושבות ההוטריות בצפון אמריקה 2006-1874

באמונתם יחיו : המושבות ההוטריות בצפון אמריקה 2006-1874

מחבר: יוסי כץ וג'והן לאר
שנת ההוצאה: 2007
מילות מפתח: ארצות הברית; קנדה; קומונות; הוטרים (כת נוצרית); ארה"ב; אמריקה הצפונית; USA; .U.S.A; ארצות-הברית; א. ר. ה. ב.; א.ר.ה.ב.; אמריקה; .U. S. A.; קומונה
מאז הגירתה לצפון אמריקה בשנת 1874 מעוררת הקהילה ההוטרית סקרנות רבה בקרב חוקרים ומטיילים. זוהי הקהילה הגדולה ביותר בעולם המנהלת אורח חיים שיתופי - כלכלי וחברתי מלא. מספר תושביה כ-40,000 נפש והם מתגוררים ביותר מ-470 קומונות בקנדה ובארה"ב. על סמך מקורות ראשוניים שלא ראו אור מעולם וביקורים של המחברים במושבות ההוטריות, מגולל הספר את סיפורה של הקהילה ההוטרית מאז בואה לצפון אמריקה ועד היום. ספר זה הינו ספר המחקר הראשון שעניינו הקהילה ההוטרית והמופיע בעברית אל הספר
נושא/נושאים: , קבוצות אוכלוסיה
תוכן הספר:
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

עמודים:
א  ב  1  2  3  5  7  9  10  11