הזמר העברי בראשיתו

הזמר העברי בראשיתו

מחבר: יעל רשף
שנת ההוצאה: תשס"ד - 2004
מילות מפתח: שפה עברית; זמר עברי; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות; זמר ישראלי; שירי עם עבריים
חיבור זה עניינו זמר העם שנותר והתגבש ביישוב העברי החדש בארץ ישראל מראשיתו ועד להקמתה של מדינת ישראל. זו הייתה התקופה המכוננת בהתפתחות הזמר, ובה עוצבו מאפייניו העיקריים הן מבחינת הלחן הן מבחינת התמליל. מטרת החיבור לתאר את שימוש הלשון שנוצר בזמר בתקופה מכרעת זו בהתפתחותו ובהתפתחותה של הלשון. התיאור מביא בחשבון גורמים טיפולוגיים, הקשורים למקומו של הזמר במערכת התרבותית והלשונית, וגורמים היסטוריים, הקשורים למצבן של הלשון וספרותה בתקופה שהמחקר מתמקד בה. (מתוך פרק א). אל הספר
נושא/נושאים: , לשון עברית, שירה עברית
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11