מבוא לחקר ביצועים : חלק ראשון - תכנות לינארי ויישומיו, תכנות לינארי טרנספורטציה, השמה, רשתות, תורת ה

מבוא לחקר ביצועים : חלק ראשון - תכנות לינארי ויישומיו, תכנות לינארי טרנספורטציה, השמה, רשתות, תורת ה

מחבר: אבי זאבי
שנת ההוצאה: תשל"ח - 1978
מילות מפתח: מתמטיקה; תורת המשחקים; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה; תורת המישחקים; gametheory; game theory; תורת-המשחקים; תורת-המישחקים; Gametheory
חקר ביצועים מהווה גישה מדעית - מתמטית לפיתרון בעיות מורכבות, המופיעות במערכות ארגוניות וניהוליות.
תחילתו במחקרים , שנעשו באנגליה ובארה"ב בתקופת מלחמת העולם השניה, בעיקר לצרכים צבאיים.
הגישה מקובלת בחקר ביצועים הינה לבנות מודל מתמטי, המתאר את הבעיה הנדונה, ולפתח שיטות פיתרון (אלגוריתמים) כדי לקבל החלטה אופטימלית, בהתאם לפונקצית מטרה שהוגדרה מראש.
הספר הנוכחי הוא חלק ראשון בסדרה, הדנה בתחום זה, והוא מקיף את נושא התכנות הליניארי ויישומיו. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ

עמודים:
א  1  3  4  5  6  7  8  9  10  11