מבוא לחקר ביצועים : חלק ראשון - תכנות לינארי ויישומיו, תכנות לינארי טרנספורטציה, השמה, רשתות, תורת ה

מבוא לחקר ביצועים : חלק ראשון - תכנות לינארי ויישומיו, תכנות לינארי טרנספורטציה, השמה, רשתות, תורת ה

מחבר: אבי זאבי
שנת ההוצאה: תשל"ח - 1978
מילות מפתח: מתמטיקה; תורת המשחקים; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה; תורת המישחקים; gametheory; game theory; תורת-המשחקים; תורת-המישחקים; Gametheory
חקר ביצועים מהווה גישה מדעית - מתמטית לפיתרון בעיות מורכבות, המופיעות במערכות ארגוניות וניהוליות.
תחילתו במחקרים , שנעשו באנגליה ובארה"ב בתקופת מלחמת העולם השניה, בעיקר לצרכים צבאיים.
הגישה מקובלת בחקר ביצועים הינה לבנות מודל מתמטי, המתאר את הבעיה הנדונה, ולפתח שיטות פיתרון (אלגוריתמים) כדי לקבל החלטה אופטימלית, בהתאם לפונקצית מטרה שהוגדרה מראש.
הספר הנוכחי הוא חלק ראשון בסדרה, הדנה בתחום זה, והוא מקיף את נושא התכנות הליניארי ויישומיו. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ

עמודים:
א  1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  
77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  
103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  
128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  
153  154  155  156  157  158  159  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  
179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  
204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  
229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  
254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268