קראו בכותר - מבוא לחקר ביצועים : חלק ראשון - תכנות לינארי ויישומיו, תכנות לינארי טרנספורטציה, השמה, רשתות, תורת ה