חשבונאות בעסקים : מעודכן IFRS מהדורה 12

חשבונאות בעסקים : מעודכן IFRS מהדורה 12

מחבר: ניסים ארניה, אהוד ימפולר ויניב קונצ'יצקי
שנת ההוצאה: 2010
מילות מפתח: חברות; מדיניות כלכלית; הנהלת חשבונות; מעורבות הממשלה במשק; מעורבות ציבורית; תוכנית כלכלית; חשבונאות
מטרת הספר היא להקנות כלים להבנה וניתוח של דוחות כספיים של חברות, מעודכנים באופן יסודי לתקינה החשבונאית הבינלאומית - IFRS - המחייבת בארץ, כבסיס להערכת טיב הביצועים שלהן ושוויין הכלכלי.
הספר כולל הצגת שיטות הערכת חברות ומיגזרים של חברות, וכן שיטות תמחיר, תקצוב ובקרה בעסקים.
בנושא הערכת חברות מציג הספר את האבחנה בין השווי בספרים והשווי הכלכלי של חברות, שיטת "המכפיל", שווי נכסי ושיטת היוון תזרים מזומנים (DCF).
הספר עוסק בסוגיות המרכזיות בחשבונאות, ובתוך כך משלב גם נושאים תיאורטיים מחזית המחקר האקדמי לצד דוגמאות מוחשיות ואירועים מחברות שונות. מוצג בו ניתוח יחסים פיננסיים בנושאי נזילות, רווחיות, איתנות פיננסית ויעילות, ונדון ההבדל בין רווח חשבונאי, רווח כלכלי ורווח לצורכי מס.
כמו כן, מוצגות דרכים לזיהוי וניתוח רווחים והפסדים סמויים בדוחות הכספיים, "ניהול והחלקת רווחים", חיזוי זרמי המזומנים, דוחות חשבונאיים מתואמים לאינפלציה, איחוד דוחות כספיים של חברות, רכישות ומיזוגים, הערכת מוניטין, אופציות ומכשירים פיננסים.
הספר נועד גם לשמש כלי תכנון ובקרה בידי מנהלים בארגונים, ומובאות בו שיטות תמחיר ובקרה, כולל שיטות ABC, תכנון ובקרה תקציבית, וכן ניתוח מרווחי יעילות ארגונית, הפוטנציאל העסקי, ניתוח חתכי פעילות בחברות, מרכזי עלות ורווח, מחירי העברה ותשואה על ההשקעה.
במהדורה מעודכנת זו של הספר הוספו נושאים חדשים, כולל אלה המתחייבים מהתקינה הבינלאומית שהונגה בארץ (IFRS). כמ כן, הוכנסו שינויים רבים בהצגת הנושאים השונים, נעשו עדכונים של הדוגמאות, התקנות והחוקים הנידונים בו. כל אלה מבוססים גם על ההוארה במסגרות שונות והערותיהם המועילות של קוראים רבים.
פרופ´ ניסים ארניה, רואה חשבון, מרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב. שימש במשך שנים רבות ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטה, פרסם מאמרים רבים בספרות המדעית בעולם ושימש פרופסור אורח באוניברסיטאות ברקלי, טורונטו, נורטווסטרן, טקסס וניו-יורק. בשנת 1981 זכה בפרס המכון הקנדי של רואי החשבון על תרומתו למקצוע החשבונאות. משמש דירקטור בחברות ויועץ פיננסי וכלכלי.
ד"ר אהוד ימפולר, רואה חשבון, בעל תואר שני במכללה (בהצטיינות), אוניברסיטת תל-אביב, ו-Ph.D במינהל עסקים, אוניברסיטת הארוורד, ארה"ב. משמש כיום מרצה באוניברסיטת יוסטון בארה"ב.
ד"ר יניב קונצ´יצקי, רואה חשבון, בוגר כלכלה וחשבונאות בתוכנית למצטיינים באוניברסיטת תל-אביב. בעל תואר שני בכלכלה (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל-אביב. בעל תואר שני בסטטיסטיקה (בהיצטיינות) ו-Ph.D במינהל עסקים מאוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב. שימש מספר שנים כיועץ למגזר העסקי ולרשות ניירות ערך, וכיום מרצה באוניברסיטת דרום קליפוניה, לוס אנג´לס, ארה"ב. אל הספר
נושא/נושאים: , כלכלה, ביטחון וכלכלה
תוכן הספר:
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  
78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  
103  104  105  106  107  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  
129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  
155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  
181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  
206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  
231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  
256  257  258  259  260  261  262  263  264  267  268  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  
293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  
318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  
343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  
368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  393  
395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  
420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  441  442  443  445  446  
447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  471  473  
474  475  476  478  479  480  483  484  485  486  487