נמצאו 13 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: יואב יגאל, רוית ראופמן
תיאור: מאז ימיו של פרויד נתפסו המעשיות כמקור רב-ערך ללמוד על הנפש האנושית, ואי לכך נעשו ניסיונות רבים לפרשן מנקודת מבט פסיכואנליטית. ספר זה מבקש לאתגר את המודלים האנליטיים הקיימים, שכן הוא מקשיב אחרת לחומר החשוב העולה מהמעשיות; דרך חומר זה אפשר ללמוד על התפתחות דפוסי התמודדות נפשית ועל היווצרות קשיים נפשיים בראשית החיים. קושי מרכזי בטיפול הנפשי מתמקד בנגיעה- באמצעות מילים-ברבדים נפשיים שמקורם בזמנים רחוקים: בילדות המוקדמת ולפני רכישת השפה. באמצעות המעשיות ניתן למצוא ערוצים שדרכם ניתן ללמוד על מה שהתרחש באותה בתקופת החיים הראשונה, כלומר להבין כיצד נרשמו אז התנסויות שנחוו קושי. הפרשנות החדשה המוצעת בספר זה מאפשרת ללמוד על אופי ההתנסויות אשר עמן נאלצת הנפש התינוקית להתמודד; היא מראה איך דפוסי ההתמודדות, שהתקבעו בשנים בראשונות, יבואו לידי ביטוי בחיים הבוגרים. מחברי הספר מאמינים שהמעשיות מדברות במה שהם מכנים "השפה ההיא"- השפה החווייתית של הנפש. עשר מעשיות פופולריות זוכות בספר זה לניתוח ופרשנות: "כיפה אדומה", "הנזל וגרטל", "שלגיה", "סינדרלה" ועוד. לצידן מוצגות דוגמאות מהקליניקה הקשורות לאופי ההתנסות שאותה מנסה המעשייה לבטא. למעלה ממאתיים שנים חלפו מאז פרסום המהדורה הראשונה של קובץ המעשיות שנאספו ונערכו על ידי האחים גרים. ספר זה מבקש להראות כיצד מהדהדות מעשיות אלו לרבדים נפשיים עמוקים המשותפים לתרבויות רבות, ולכן הצליחו לשמור על חיוניותן ורעננותן לאורך תקופות זמן ממושכות. לא במקרה בכוחו של החומר העולה מנרטיב המעשייה לדבר אל נפשם של רבים, קטנים כגדולים, והוא מעורר השראה כל פעם מחדש
רסלינג
מאת: סלינה משיח
תיאור: הדממת שיח פוליטי, ככל שהדבר קשור לספרות ילדים ונוער, מושפעת מההנחה המוטעית בדבר חוסר העניין וההבנה שיש לצעירים בפוליטיקה, חשש מפני פגיעה בספרות הילדים כאמנות צרופה ודבקות בהשקפה הרואה בפוליטיקה ובפוליטי את ניגודם של אתיקה, של חינוך וערכים.

אין ילדים מחוץ לפוליטיקה מבקש לאתגר את הנורמות התרבותיות הללו ולקדם שלושה נושאים בחקר ספרות הילדים והנוער, בתרבות חדר הילדים ובשיח סביבם: הסבת תשומת הלב לממד הרדיקלי של ספרות הילדים והנוער כסוכנת של שינוי חברתי ופוליטי; קריאה פוליטית ככלי פרשני שיחבור אל הניתוח הספרותי-דידקטי-ביבליותרפי ויסייע בהוראת ספרות הילדים והנגשתה; קידום אוריינות פוליטית וקריאה ביקורתית הנשענת על מילון מושגים אשר בו "פוליטיקה", ה"פוליטי", "אוריינות פוליטית" ו"ספרות ילדים רדיקלית" משמשים מסגרת התייחסות לניתוח הטקסט הספרותי.

אין ילדים מחוץ לפוליטיקה בוחן גִלוּמים שונים של השתקפות הפוליטיקה בספרות הילדים והנוער: פוליטיקה של שינוי המעגלת סימני שאלה ביחס לעמדות אידיאולוגיות ופוליטיות שבקונצנזוס, פוליטיקה של אישור המשמרת את הסטטוס-קוו ומגייסת את הקוראים לעגלתו, ופוליטיקה של הפואטיקה הבוחנת את ספרות הילדים כצומת פוליטית שבמרחבה נפגשת הספרות עם שתי קבוצות שאינן משתוות מצד הכוח וההשפעה: ילדים ומבוגרים.
רסלינג
מאת: דנה קרן-יער
תיאור: ספרות הילדים העברית נולדה בשלהי המאה ה-18 במסגרת מהפכות מודרניות של השכלה ולאומיות עברית. ספרה של דנה קרן-יער סופרות כותבות לילדים מציע לראשונה קריאה פמיניסטית ופוסט-קולוניאליסטית בספרות ילדים עברית אשר נכתבה בידי נשים מתחילת המאה ה-20 עד ימינו, וזאת על ידי קריאה קשובה וצמודה ביצירותיהן של סופרות כגון חמדה בן-יהודה, דבורה בארון, מרים ילן-שטקליס, לאה גולדברג, ימימה אבידר-טשרנוביץ, דבורה עומר ונורית זרחי.

סופרות כותבות לילדים מציע אפשרויות לקריאה מתנגדת בספרות ילדים עברית. כל אחד מפרקי הספר עוסק בתקופת תפר חברתית ויצירתית: הפרק הראשון מציג את המעבר מהשכלה לתחייה עברית כתקופה שבה נשים יהודיות החלו לכתוב לילדים בעברית, כך שטווח משימותיהן התרחב ולתפקיד הנשי הטיפולי המסורתי נוסף תפקיד חינוכי של תיווך תרבות מודרנית, בכפוף להגמוניה הגברית. הפרק השני מקיף את המפנה מחברה יישובית לחברה אזרחית סביב הקמת מדינת ישראל, עם הופעת גל של כותבות חדשות שהתבססו לראשונה כסופרות ילדים מקצועניות, כך שמרחב היצירה הנשית צומצם ליצירה לילדים בלבד. הפרק האחרון מברר תהליכים שחלו בתקופת ההתפשטות הטריטוריאלית של מדינת ישראל והמעבר מכלכלה סוציאליסטית לכלכלה קפיטליסטית (מסוף שנות ה-60). בתקופה זו חלק מהסופרות מתכנסות לעולם הפרטי והפנימי של הילד ואילו אחרות ממשיכות לעסוק בהקניית ערכים חברתיים ולאומיים.

סופרות כותבות לילדים דן בנסיבות שבהן נשים נותבו לכתיבה לילדים עד להדיפתן לשולי המערכת הספרותית, וזאת תוך כדי בדיקת דרכי יצירתן מאותם שוליים: משא ומתן בין מחויבותן לילדות ולילדים לבין אחריות ציבורית לסוגיה; "בריתות" שניסו לכרות הכותבות עם הילדים: ברית מקרבת ליברלית, שבה הכותבת מתחברת לצרכיו של הילד בעודה מסווה את הכוחניות הלאומית המופעלת עליו, לעומת ברית יצירתית יותר, שמחלצת אותו מהסדר הקיים ו"מבריחה" אותו לאפיק רב-ממדי המציע ריבוי של מבטים ועולם חדש.
רסלינג
מאת: גילה דנינו-יונה
תיאור: לספרות הילדים מקום מרכזי בתהליך הסוציאליזציה החברתית, התרבותית והמגדרית של קוראיה ושומעיה. לפיכך היא פותחת צוהר להתבוננות בקווי המתאר המרכזיים של דיוקן החברה שבה היא נוצרת ומאפשרת לבחון את השפעתה על ילדות וילדים הגדלים לאורה. הספר ילדות טובות מקיים דיון ביקורתי, טקסטואלי וחזותי בספרי ילדים מוכרים ואהובים שיצאו לאור במשך יותר משלושה עשורים; הוא בוחן אותם באמצעות תיאוריות חזותיות ותיאוריות בביקורת הספרות המודרנית על רקע ההתפתחות בחשיבה הפמיניסטית. הקריאה הביקורתית מבקשת לבחון את האופנים שבהם ספרות הילדים משמרת ומשעתקת יחסי מגדר ומבנה ילדות וילדים בהתאם לתבניות מגדריות מקובעות. דרך עיון בתמות מרכזיות בשיח הפמיניסטי, בהן עיצוב הספרה הציבורית אל מול הפרטית, ביסוס אידיאל היופי הנשי והאלימות כאתר סימבולי ליחסי הכוח בין המינים, בוחנת גילה דנינו-יונה שאלות כגון: האם ילדות טובות "עוברות את הגבול"? מה קורה לאמא כשאבא בורח עם הקרקס? מדוע סופה של הכינה נחמה שבחרה לראות עולם כה עצוב? האם בנות מחייכות יותר מבנים? על מה חולם קרמר החתול? ומתי ילדות בוכות בספרי ילדים? ספר זה, ראשון מסוגו אשר מציע קריאה מקיפה וביקורתית בכתיבה הישראלית הקנונית לגיל הרך מפרספקטיבה פמיניסטית, מבקש להדגים את האופנים שבהם ספרות הילדים מכוננת זהויות מגדריות שמרניות – גם בספרים המבקשים לכאורה לקרוא תיגר על תפיסות מגדריות פטריארכליות.
רסלינג
מאת: זיוה פלדמן
תיאור: מחקר זה עוסק בסופרים ומשוררים שעברו את השואה וכתבו לילדים ולמבוגרים. ההנחה המרכזית היא שאוטוביוגרפיה של האדם צומחת מילדות. היוצר, שהיה ילד נרדף ביערות, מבטא את האימה בפרוזה ובשירה. בנושא השואה נכתבו ספרים רבים למבוגרים: ביוגרפיות, אוטוביוגרפיות, זיכרונות, רומנים, שירה ועוד. הפנייה אל ילדים ונוער היא בעייתית בגלל החשיפה לאירועים קשים שלא קל להבין או לעכל אותם בגיל הצעיר. השאלה שעניינה אותי, הייתה כיצד מתמודד היוצר שעבר את השואה כילד וכתב, בדרך כלל, למבוגרים עם היצירה לילדים.
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל
מאת: משה דב כספי
תיאור: 'חכמת ילדים – אור כוכבים' הוא ספר המזמין את קוראיו לצאת מאפרוריות עולם המבוגרים למסע הקסמים של הילדים.
בספר מאוגדים ציטוטים מרתקים של דברי ילדים שליקט, תיעד והעיר פרופ' משה דב כספי במהלך כעשר שנים של האזנה קשובה ואוהבת לילדים שהכיר וליווה מקרוב.
אוסף ציטוטים זה מהווה הזדמנות לקורא לעמוד על פוטנציאל הילדים באמצעות התבוננות במשחקיהם, לגלות כיוונים חדשים בציוריהם וביצירותיהם הספונטניות האחרות, להיפתח ולהבין את הערותיהםהמקריות כביכול כמו גם את חשיבתם המקורית.
התבוננות זו מתאפשרת באמצעות שילוב שני קולות: הקול הראשון והעיקרי הוא קולם של הילדים.
לקול זה מתלווה פעמים רבות קולו של המחבר, הכולל הערות משלו - תהיות, הארות, שאלות והצעות להמשך חשיבה ופיתוח של רעיונות.
מכון מופ"ת
מאת: מירי ברוך
תיאור: הספר "והם חיים בעושר ואושר" מתרכז בזאנ'ר הקדום ביותר בתולדות התרבות בכלל והוא זאנ'ר המעשייה.
אין כמעט אדם שלא גדל על הסיפורים הקסומים של סינדרלה, כיפה אדומה, או שלגייה, סיפורים שקשורים קשר עמוק לתודעה של כולנו.
ז'אנר זה נטמע בתודעתנו, העשיר את עולמנו והפך למקור השראה בזמנים של מצוקה. בעבר סיפורי המעשייה היו נחלתם של חוקרי פולקלור ואנתרופולוגים בלבד, אולם כיום תחום זה הוא נחלתם של חוקרים בתחומי החינוך, ספרות, לשון, סוציולוגיה ועוד.
ספר זה מאגד בתוכו את קבצי המחקר העדכניים ביותר, שחושפים בפנינו את האמיתות שעומדות מאחורי המעשיות המפורסמות, מהי כוונתן האמיתית, ההשפעה עלינו ועל החברה והסיפורים של המספרים הדגולים. הספר כולל גם נוסחים של האגדות במקור, ספר זה אינו רק לילדים הוא מרתק ומרחיב את הדעת.
הקיבוץ המאוחדספרית פועלים
מאת: אבי מעפיל
תיאור: בקורפוס הצנום של שירי ביאליק, כמאה שירים בסך הכול, יש מקום מיוחד לעשרים וארבעה "שירי העם" שלו שנאספו לחטיבת "מזמורים ופזמונות", ולא רק מן ההיבט הכמותי. בעיני רבים מאוהבי שירתו של ביאליק זוהי חטיבת השירים המקסימה ביותר שלו. שירים אלה, כמו "בין נהר הפרת ונהר החדקל", "לא ביום ולא בלילה" או "יש לי גן", הן בין הידועים, האהובים והמושרים ביותר מבין שיריו. אולם למרות הפופולריות הרבה שלהם, ואולי דווקא בגללה, "שירי עם" אלה נדחקו במשך שנים ארוכות לשולי המערכת הספרותית. חוקרי ספרות כמעט שלא גילו בהם עניין, והמורים מיעטו ללמדם.
ספר זה בא למלא במידת מה את החסר: לחוקר הוא מציע דיון שיטתי בשאלות עקרוניות, כמו תהליכי ההתהוות של "שירי העם" של ביאליק, הגורמים לאי-ההתקבלות שלהם או מאפייני הסוגה (הז`נר) הזו. למורה מציע הספר שורה של ניתוחים מפורטים ל"שירי העם" הכלולים בתכנית הלימודים והצעות לדרכי הוראתם. המורה המעוניין בהוראה בין-תחומית ימצא בספר דיון משווה בין "שירי העם" לבין רישומי הציפורן של הצייר יוסל ברגנר, וכן דיון משווה בין הטקסט לבין לחני השירים.
ד"ר אבי מעפיל הוא ראש החוג לספרות ולספרות ילדים במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים
מכון מופ"ת
מאת: מיכל רוזנברג
תיאור: נושאי התבוננותו של ספר זה הם גילוייו של דימוי התאומים ביצירתו של ח"נ ביאליק. ארכיטיפ כפול פנים זה הוא אחד מייצוגיה של "לשון המראות" החידתית של המשורר, אך בהופעותיו בשירים ובסיפורים לילדים לובש הדימוי לבוש ילדי של לשון, צורה ותוכן, של מוען ונמען ומה שביניהם, ושל האנשה, הנפשה ודמיון. דרכי הבעה אלה שונות בהכרח מדרכי ההבעה ביצירתו למבוגרים, אך הן משמשות כחלונות שדרכם אפשר להציץ אל עומק חידות התאומים מזוויות ראייה נוספות. משמעו של דימוי התאומים מותנה בסוד הכפילות שביניהם ובמערכת היחסים היוצרת אותה: יש שהם זהים ויש שהם משלימים או מנוגדים, יש שהם עוינים זה לזה ויש שהם אוהבים, יש שהדמיון ביניהם אמיתי ויש שהוא מזויף ומטעה. לעתים התאומוּת היא קומית ולעתים טרגית, לעתים רומנטית ולעתים גרוטסקית, אירונית ואף פתטית. בקשריהם המרובים והמסועפים מבטאים התאומים את היחס שבין ה"אני" לבין האחר, ואת היחס שבינו לבין עצמו.
בכל אחד משלושת הפרקים הראשונים, נקודת המוצא היא זוג "תאומים" - הפרפר והפרח, צילי וגילי, היונה והסירה במסע אל "ארץ הבחירה" - ומכאן הולך הדיון ומתפרס אל מרחבי יצירה אחרים. הפרק הרביעי והאחרון מציג בפרוזה את שלמה המלך ואת "תאומיו" הרבים - מלכת הצפרדעים, המלך המת, מלכת שבא, אשמדאי מלך השדים והמשורר עצמו - ועל כל אלה מרחפים השברירים והצפרירים הממלאים את עולם הילדות.
הכותבת, מיכל רוזנברג, מרצה לספרות ילדים ולספרות חז"ל במכללה לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע.
מכון מופ"ת
מאת: מירי ברוך
תיאור: "ילד אז - ילד עכשיו", מציג קשת רחבה של שוני ותמורה, שחלו בתדמית הילד בספרות הילדים העברית, מראשית היישוב בארץ ועד לשנות ה-80.
בתדמית הילד רואה החברה את תדמיתה הרצויה והמעט אוטופית. בילדים היא רואה את התקווה והסיכוי לעצב את פניה בעתיד. שינויים רבים חלו בחברה הישראלית למן ראשית היישוב ועד ימינו. הספר מתמקד בשינויים שחלו בתדמית הילד ובאו לידי ביטוי בספרות הילדים: הן בתדמית המנטלית הילדית - בתפיסת מעמדו ועולמו הפנימי והחיצוני של הילד, והן בתדמית הסביבה החינוכית - בהצבת הנורמות החינוכיות שראוי לילד להפנימן, ולספרות הנכתבת עבור הילד - לייצגן.
ד"ר מירי ברוך, מרצה לספרות ילדים בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. מפרסמת מאמרים בפואטיקה של ספרות הילדים העברית בארץ ובעולם, ועורכת אנתולוגיות לספרות לפעוטות.
ספרית פועלים
מאת: יעל דר, יהודית שטיימן, חנה לבנת, טל קוגמן
תיאור: הספר: ברוח הזמן - החזרת ספרות הילדים להקשרה ההיסטורי-תרבותי מבקש להחזיר את היצירה הספרותית לילדים אל העבר, אל ההקשר שבתוכו היא נכתבה. בהציען "קריאה הקשרית" ביצירות ספרות, מקוות ארבע המחברות להעצים את הפוטנציאל האמפתי של הקריאה הספרותית. קריאה הקשרית היא קריאה המזמינה השוואה: מה היו הנסיבות ההיסטוריות והתרבותיות שעליהן מגיב הספר? במה שונים אנחנו, הקוראים עכשיו, מקוראי העבר שאליהם כיוון הסופר במקור? מה קרה למסרים הערכיים במהלך השנים ומה קרה למילים ולביטויים? האם השתנו הקריטריונים של מה שנחשב "יפה" ו"חשוב"? קריאה הקשרית מעין זו מצניעה את הווה הקריאה ומעודדת עניין בקורא האחר. היא פותחת צוהר אל זמנים אחרים, אל הוויה שונה, אל צורות כתיבה שונות, ומוכיחה שהשכלה וריגוש חוויתי-אסתטי שלובים יחדיו.
הספר כולל ארבעה פרקים המדגימים את הקריאה ההקשרית ההשוואתית על פי יצירות לילדים השונות מאוד זו מזו באופיין ובהקשרן ההיסטורי והתרבותי. כל פרק מציע מגוון סיפורים נוסף לאלה המנותחים בו ושיטות עבודה ישימות לכיתה.
ד"ר יעל דר עומדת בראש ההקבץ לחינוך ותרבות הילד בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב ובראש החטיבה לספרות ילדים במכללה האקדמית ספיר. היא משמשת כמבקרת ספרות ילדים בעיתון "הארץ".
מחברות:
ד"ר יהודית שטיימן היא המנהלת והעורכת הראשית של הוצאת הספרים של מכון מופ"ת. היא מלמדת ספרות ילדים במכללת לוינסקי לחינוך, וכן חברה ברשות המחקר במכללה.
ד"ר חנה לבנת עומדת בראש "מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ולהוראתה". היא מלמדת ספרות ילדים במכללה האקדמית בית ברל ובסמינר הקיבוצים, וכן בהקבץ לחינוך ותרבות הילד בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
ד"ר טל קוגמן היא חוקרת השכלה, וכן מלמדת בהקבץ לחינוך ותרבות הילד ובהקבץ יהדות כתרבות בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
מכון מופ"ת
מאת: אוריאל אופק
תיאור: ספר זה, המוקדש למכלול-הבעיות של ספרות-ילדים, הוא ראשון בסוגו והיקפו בעברית. ב-22 פרקיו מאיר אוריאל אופק את הנושא הרחב על צדדיו השונים: ניתוח המושג 'ספרות-ילדים', בדיקת טעמן המשתנה של הקוראים הצעירים, פירוט הקריטריונים ואמות המידה של הספר הטוב לילד, בדיקת הספרות המכונה "קלוקלת", בחינתם של ספרי הקריאה לסוגיהם השונים (אגדות, שירה, סיפורי חבורה והרפתקאות וכו'), והצעת דרכים להכוונת הילדים אל הספר המובחר, המעניק חוויה מעשירה לקוראיו. הספר נועד להורים ומחנכים, לסטודנטים ולכל המבקש לבוא אל הממלכה הקסומה, הקרויה 'ספרות-ילדים'.
ספרית פועלים
מאת: לאה גולדברג
תיאור: בספר זה מכונסים ומקובצים מאמריה ורשימותיה המרכזיים של לאה גולדברג על ספרות הילדים, על הקריאה והספרות לנוער המתבגר ואף מאמרי ביקורת על ספרים.
יש כאן הארה נוספת על פינה זו בפעולתה הרחבה והברוכה של הסופרת, המשוררת והמבקרת בצד יצירותיה לילדים.
לימוד הנושא של ספרות-הילדים זוכה לתרומה חשובה במיוחד לציבור המחנכים, ההורים והקורא המתעניין בנושא.
ספרית פועלים
הצג עוד תוצאות