קראו בכותר - ספרות השואה גם לילדים : תקבולת אוטוביוגרפית בין יצירה לילדים  ויצירה למבוגרים