קראו בכותר - הדוכיפת, הנערה והגן : להוראת "שירי העם" של ח"נ ביאליק