תוכן העניינים

עמוד:8

. 9 מחזיקי העניין . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . דיאלוג עם מחזיקי עניין 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . דיאלוג איכותי עם מחזיקי עניין — שלבים ומרכיבים 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . תקן AA 1000 לדיאלוג עם מחזיקי עניין 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . ממשק הלקוחות — הלקוחות כמחזיק עניין עיקרי 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 הטמעה פנימית של אסטרטגיית האחריות התאגידית . 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 תקשור האחריות התאגידית 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 שיווק ומיתוג סביבתי חברתי . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מהו שיווק סביבתי חברתי ? 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . יתרונותיו של שיווק סביבתי חברתי 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . קווים מנחים לשיווק סביבתי חברתי 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . אחריות סביבתית והזדמנויות עסקיות — דוגמה מהשטח . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . זהירות , Green Wash או 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Wash . 13 שרשרת האספקה 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . רכש ירוק או חברתי 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . סחר הוגן . 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 השקעות אחראיות 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מהי השקעה אחראית ? 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . השקעות אחראיות — סיבות ויתרונות 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . כיצד זה עובד 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? . 15 דיווח חברתי וסביבתי 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . על הדיווח 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . יתרונות הדיווח 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . מבנה דו"ח אחריות תאגידית 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . המלצות לתהליך הכתיבה על פי גישת 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Good Vision ה . בדיקת נאותות לדו"ח 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . דירוג מעלה . 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 אינדקסים , תחרויות וכנסים בתחום האחריות התאגידית בישראל ובעולם . 93 . . . 17 ללמוד אחריות תאגידית . 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לומדים לקחת אחריות . 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ייעוץ לאחריות תאגידית . 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר